ברכת הכהנים – בלחן בית קהילה רוח וקהילה שמשית

יברכך ה' וישמרך
יאר ה' פניו אליך ויחנך
ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום

מכנס תשרי תש"ע בתי קהילה

מודעות פרסומת

רוח וקהילה: שמשית – סידור לשבת